Home / Tag Archives: Sogno d’amore

Tag Archives: Sogno d’amore

Suonnə

Poesia di Antonia Anna Pinna [1] Suonnə Mə vulescə fa nə suonnə arravujətə də quejə chə nən tejənə la scəjəta, vulessə fa l’amorə chə nə Dejə chə mə chiamessə sembrə amorə mejə. La faccia mə renchiescə də carezzə, də bacə, də pizzechə j dulcezzə. Solə na vota mə tə so …

Read More »