Home / Tag Archives: Siringa

Tag Archives: Siringa

La səringa (con traduzione)

Antonio Gerardo Marinelli La səringa Dəpəròitə, assòpra a ru liéttə jettatə stíeànghə. N’gànna mə deulə, mə pongəca gna cə stíssərə na pícca səmíggə e nə pozzə gliottərə.  So le diecə passeatə ,ècchə , e issə, arróiva, ru miédəchə cundòttə chə emə chiameatə pə me, chəmmùa la fròivə tienghə, məàlə all’òssa …

Read More »