Home / Tag Archives: Ragazzo

Tag Archives: Ragazzo

Capriccə də uagliéunə – Capriccio di ragazzo

Poesia di Ugo D’Onofrio [1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Capriccə də uagliéunə Chjègnə annascùoštə arrétə alla fənèštra e uàrdanə lundanə r’ùocchjə; cala na làcrəma salata e mbìettə štrégnə nu turmìendə. Ma chə tə manga angàura? Pəcché fissə lə nuvələ chə currənə e aspìettə …

Read More »