Home / Tag Archives: Passione di Cristo

Tag Archives: Passione di Cristo

Gesù

di Antonia Anna Pinna [1] Gesù Gesù Cristə mejə tə portə la crocə; Cuscì tə sparagnə la viə dulurosa. Gesù nən tə pozzə vədə murejə uoggə cu tejə mə morə purə jejə. Sta vejə mə parə chiù longa ə chiù ‘mbossa Lə lacrəmə də Marəja l’ənə fatta accuscəjə Gesù chə …

Read More »