Home / Tag Archives: Orologio

Tag Archives: Orologio

‘Nə rəlorgə – Un Orologio

Questa poesia di Gustavo Tempesta Petresine[1] fa parte di un suo libro di poesie intitolato “Ne cande”[2]  (la ə – e capovolta – va pronunciata a malapena)    ‘Nə  rəlorgə Faceva tic-tac ‘nə rəlorgìttə andìchə lə pèndəla ‘bballàva ‘nniènzə e ‘rrètə məsuruànnə rə tièmbə, orə e mənùtə. də genda, terra, cacavièscə e prètə. …

Read More »