Home / Tag Archives: Montecastelbarone

Tag Archives: Montecastelbarone

A Móndəcaštélbbaréunə

Poesia di Amicarelli Donato[1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] A Móndəcaštélbbaréunə É nu pəccatə, é prùopria nu pəccatə ca št’aria frésca e fina də mundagna tə la pùo gòdərə sólə d’éštatə quàndə ru sólə abbruscia la cambagna. Sìendə ca murmuréjanə lə frónnə quàndə nu …

Read More »