Home / Tag Archives: Luglio

Tag Archives: Luglio

Lugliə

di Camillo Carlomagno [1] . . Lugliə  Na luna ròscia nascə a la mundagna: luna chjena, ru cielə də crestallə. Na nuttata avvamba də callə la cambagna, speranza d’abbundanza a la fatìa. Rhu viendə movə l’òrə də lə granə: na pruméssa də panə prefumatə. Sanda Lucia é vvallə d’orə də …

Read More »