Home / Tag Archives: frittata

Tag Archives: frittata

La frəttitə – La frittata

Poesia di Duilio Martinoin dialetto di Fraine (Ch) con traduzione La frəttitə Scugnei lə fəfə ‘Ndoniə  nghə la coppla          n’ghəpə e ‘n gə  pənzei chiəu a la frəttitəl’avè appoisə a ‘nu pedə de cərəsciən’dò lə puteia vədè da sopra all’ərə .P’arpusò z’appuiettə a ‘nu manoppləlu saulə l’avè quasə sturdulluitəabbruscioiə lə vrəcheunə gne la vrəsciə.Z’arvigliettə e sbuttennə la callərəprimə də spannə ‘n terrə lu manduiləz’attacchettə a la vaucchə də lu ciôcənəch’avè môssə a lu peuzzə de lu grosciə;aprettə la mandrocchiə e lə fərmuichəz’avè fattə chiù …

Read More »