Home / Tag Archives: Domenico Meo

Tag Archives: Domenico Meo

Voci dell’Altosannio

Finora la Collana di libri Tesori dell’Altosannio ha posto l’attenzione su questa o quella parte del territorio altosannita. Questa volta, il nuovo libro (il settimo) dal titolo Voci dell’Altosannio, abbraccia tutto l’Altosannio, dalla Valle del Sagittario, a nord, fino a Trivento, a sud, passando per tante località del territorio.  Gli danno vita, infatti, Angelo …

Read More »

Abbràccə

Poesia di Domenico Meo, tratta da Sendemiénde de chéure  (Poesie dialettali), Agnone 1986 Abbràccə È mbərnòjtə, lìuna róscia, ciélə lusctrə, ària chə móccəca Fècsta, juórnə də fèsta . . . pə tté. Tə guàrdə. Na rəsélla, nzə pàrla, tuttə sə capìscə. Pizzəchə a ru chéurə. Fèscta, juórnə də fèscta pə …

Read More »

Natalə sénza pèacə – Natale senza pace

Poesia di Felice Di Rienzo[1],  tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Natalə sénza pèacə Ru Natalə é la jurnèata cchjù bbèlla də tuttə lə fèštə déndrə all’annə, chéštə lə sìenə tuttə quéndə ma nəscìunə lə vó capójjə. Chəmmùajə? É Natalə, la pacə ngi štèajə tuttə …

Read More »

Maria SS. delle Grazie – 21 novembre

di Domenico Meo, con video musicale della Pasturella curato da Gaetano Amicarelli Le celebrazioni dedicate alla Vergine delle Grazie si svolgono il 21 novembre nella chiesa di San Marco (fino al 1983 si svolgevano nella chiesa di San Pietro Apostolo); un tempo non molto lontano si tenevano anche la prima domenica di settembre. “Verso …

Read More »

Nuvjémbrə

Poesia di Domenico Meo [1], da “Sendemiende de cheure” Nuvjémbrə  Pədiélə sfrənnuótə. Fruscə spaləjéatə e vignə capəsjéatə: vójtə madanìudə, arraccèpparə pəzzəchjéatə da rə cièllə, pjéalə sfəcchjéatə. La nèjja nzə frìccəca, ngə s’allùscia: vé na pəluòjja. Álla vassànza casctàgnə e màjla sə cuógljənə, capammóndə arcàlanə lə vacchə. Ru ləvàunə s’é chəruótə, lə …

Read More »

La štizza – La Goccia

Poesia di Michele Di Ciero [1], La štizza Uàrdə na štizza bballə pə ru fóilə lèšta e ləggìera. Na vavuglia chə cala darru cìelə la ngròss’a višta. E scappa sèmbrə də cchjù sénza fərmarsə. . . Pó mbónda e casca: štərlambə chə sə pèrdə. E šta vóita, chəd’é, nə nné …

Read More »

Maria SS. della Mercede – 24 settembre

di Domenico Meo [1] La festa in onore di Maria SS. della Mercede, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Biase e annunciata da un novenario di preparazione, chiude le ricorrenze  del mese di settembre dedicate alla Madonna. La solennità lega le sue origini storico-religiose all’Ordine dei Mercedari fondato da Pietro Nolasco, …

Read More »

La festa del maiale (o anche fare la “festa” al maiale)

di Domenico Meo  Il maiale ha un ruolo rilevante nell’economia domestica rurale. Viene allevato dai contadini con prodotti genuini consistenti in un pastone (formato da acqua calda, crusca, farina di granone, barbabietole, patate, mele) chiamato vervaune. L’antica consuetudine di ammazzarlo è uno di quei rituali che resistono ai notevoli mutamenti della …

Read More »

Sulətudənə – Solitudine

Poesia di Felice Pannunzio[1] dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Sulətudənə Éva lónga la vójja, tandə lónga, chə nu dərrupatìurə a nu quàrtə. Ngə štava nu pədalə, nanzé d’ómbra. Cacché tòppa də jèrva ngiallóita sə vədéva ógne tandə pə lə mòrgə: na mundagna chə quàscə arriva …

Read More »

La Chənòcchia  ovvero la Conocchia

a cura di Enzo C. Delli Quadri La Conocchia o rocca è un semplice arnese per filare, costituito da una canna con una estremità spaccata e dilatata, dove veniva impigliato il pennecchio di lana o di cotone da ritorcere manualmente con il fuso. Usata sin dall’antichità serve a reggere l’ammasso …

Read More »

Nénguə – Nevica

di Domenico meo[1]   Nénguə Viérnə: ciélə palummàccə, zóffəla la vuória, nénguə. Névə mascrə o mandrèllə, cheàla lènda o fa ru spulvərìzzə. Ammànda lə cambàgnə, lə greànə dòrmə. Rə pədiélə mbəsandójtə sə dəllàzzanə. Daféurə: rə uaglìunə, s’appallòttanə də nòjvə, nnàrtanə cacchə pəpuóttə e ngulandójtə s’artìranə. Davéndrə: tatéunə s’appénəca a cheàpə, la …

Read More »