Home / Tag Archives: Croce

Tag Archives: Croce

Léttera a GGESÙ

Scritto di Antonio Gerardo Marinelli Léttera a GGesù in dialetto agnonese con traduzione Caro GGESÙ mójja, scusamə sə tə dəsturbə ,ma tàjja scrivərə chéllə chə lieggə apprieàssə. Pə pròima càusa t’ajja feà na cunfədènza chə e chésta :m’évanə cunsəglieatə də lassà feà a Ddójja. Alléura, jójjə , pə nə scumudea Patrətə, ch’mmua Issə tóiə chə …

Read More »

‘Na crocə  senza nomə

Poesia di Gustavo Tempesta Petresine [1] tratta dal suo volume “Ne Cande” [2] . ‘Na crocə  senza nomə Mə nə jèva gərènne pə rə voschə e tanda toscta mə səmbrèttə la sagliùta ca mandenènnəmə alla fronda də ‘nə tuoschə arrəflatìvə l’aria trattənùta. Può m’assəttìvə ‘ngìme a ciértə fògliə e ‘nə …

Read More »