Home / Tag Archives: amore lontano

Tag Archives: amore lontano

Nu Pajóisə

Poesia di Esther Delli Quadri Nu Pajóisə Tənàiva nu pajóisə accuscí biellə. Mə rə purtav’appriéssə də nascuósctə, mbonn’all’alma, gna fossə n’améurə lundéanə c’aspettə d’arvədàjə. Cə passavə lə nuóttə certə voldə, chemmuó sapàiva, ca də juornə nən gə stéava. Mə ciaddəcrəiéva l’alma e m’arcurdéava də me cənenna e də rə mije attornə, …

Read More »