Recent Posts

A te pènzə – Canzàune d’améurə

Antonio Gerardo Marinelli A te pènzə – Canzàune d’améurə A cùndéa rə juórnə mójja chə a te ajjə arríaleàtə, stíeànghə. A fəssea r’uócchjə tójja màjjə nngandeàtə. Gné lìumə, də nòttə, tə vieànghə apprieàssə,arfacénnə la vójja tàjja chə é pìurə la màjja.  Corta sarrójja la vóita senza də te, améurə mójja. Arrəschiareàta é l’ària c’arrəspóirə mèndrə dòrmə vəciòinə a temə sònnə ognə muméndə chéllə chə tə suònnə tìuuə. Davéndra a rù chéurə tójja mə trattjéngə na nzégnaapuájə, naldra nzégna angàura pə sunneà chə te, sémbrə, améurə mójja M’avàsta …

Read More »