Home Tags Antonio Gerardo Marinelli

Tag: Antonio Gerardo Marinelli

L’Anəma Maja – L’Anima Mia

di Antonio Gerardo Marinelli L'Anəma Maja Lə rundənella veula pə ll'aria ngióima a quìstə ciəalə a prəmavòira. Ru viende ha pəttéàtə rə pənziérə moja svəsténnə tuttə rə sciure...

Dalla sponda ru tittə – Dal limitar del tetto

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli  Foto di Bruno Cerimele Dalla sponda ru titte Re cueappə pənnenn' dalla sponda ru tittə uardanə Petravvənnennə. Lə cambeanə enə suneatə a mattutoinə. Ru cambanoilə sə féa du chiecchiearə chə l'oldrə mendrə a rə crəstieanə, dənendə a scta...