La Casa Rosa

0
512

di  Marisa Gallo

La Casa Rosa

Adurnatə də fiurə culuratə,
na casarəllə ‘ngimə a la  scalə,
də frontə a la məndagnə verdə.

Na casettə rosa comə lə pənziərə giouvənə ,
quandə zə sognə
a ucchiə apiərtə…
Tè solə  la cuciunə e la camərə, 
pə sugnà la nottə ‘mbraccə a l’amorə!

E  sotto a lu capəscalə la putəchə,
o pò darsə nu studiə ,
pə nən ij darassə a fatià,
pə nən z ‘ntalluntanà
da quillə boschə  fultə,
chə solə a guardarlə,
t’arregnə də pacə e d’ariə frəschə!

E cchiù sottə, a lu spiguələ,
t’arrəscallə l’anəmə la cantinə, 
addò sta arpostə  lə ceppə o lu vinə!

L’amorə a prima vistə
ancor esistə!

 


Editing: Enzo C. Delli Quadri 
Copyright: Altosannio Magazine

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.